Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçesi
  1. Anasayfa
  2. Depreme Dayanıklı Bina

Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçesi

0

Kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi içinde bulunduğu yapıların riskli olduğunu düşünen kişinin binanın yıkılarak yeniden yapılandırılması adına başvuruda bulunduğunu dilekçedir. Bu dilekçenin amacı yapıya dair riskli ibaresinin alınabilmesi adına başvuruda bulunma aşamasıdır. Kişinin riskli görülen binanın yıkım talebinin kabul edilmesinin ardından kira yardımı ve kredi yardımı alabilmesi için de bir dilekçe yazması gerekmektedir.

Bu dilekçe ile beraber gerekli görülen ve bakanlığın talep ettiği evraklar ek belgeler olarak dosyaya konup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim edilmelidir. Burada yapılan değerlendirme süreci sonunda eğer riskli bir bina ise geri dönüşümü sağlanacak ve yıkım aşamasına geçilecektir. Binanın hasarlı olduğuna dair bir dilekçe ve form doldurulmalıdır.

Kentsel dönüşüm başvuru dilekçe örneği:

…./…../2021

……………………………… Şirketi’ne

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., …………….. Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta, ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Yazılan başvuru dilekçesi ile beraber ek evraklar kısmında istenen kentsel dönüşüm belgesi dosyası içerisinde;

  • Kişinin vekaletnamesi
  • Kişiye ait nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tapunun fotokopisi
  • Tapudan alınmış bütün bir binada malik konumunda olan kişilerin hisselerini gösteren bir belge
  • Eğer bir işyeri ise şirketin imza sirküsü ve şirket yetkilisine ait bir nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir
  • O bölgenin belediyesi’ne gidilerek binanın statik bir proje olmadığını veya olduğuna dair resmi bir onaylı yazının alınması
  • Kişinin geçişini yaptığı yerleşim yerine dair alanın doğrulama alınması gerekir.

Kentsel dönüşüm belediye harç muafiyeti kapsamında yapılan başvurular değerlendirildiğini de kabul edilen binaların yıkımından ve tekrar onarımından sonra bu aşamada gerçekleşen pek çok masraf kanun kapsamındadır. Ödenecek olan çeşitli sözleşme devir işlemleri, noter uygulamaları, harçlar, tapu ve noter harçları, damga vergisi, döner sermaye ücreti, veraset vergi ücreti, genel ücretler, banka ve sigortalarda vergilerden kaynaklı oluşacak ücretlendirmeler devlet tarafından ödenmektedir, kişi bunlardan muaf olmaktadır.

Yapılan tüm değerlendirmeler neticesinde risk raporu da barındırılan bir bina artık bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay almıştır. Alınan onayın ardından yıkım aşamasına geçilir. Kentsel dönüşüm bina yıkımı gerçekleştirilmesi kesinleştikten sonra 60 gün boyunca içeride bulunan kişilerin hazırlanabilmesi için süre verilir. Bu süreçte yapı yatırılmamışsa yapılan kontroller neticesinde ek olarak 1 aylık süre daha verilir.

Yapının yıktırılmasına dair bir diretme söz konusu olursa o bölgedeki idare tarafından veya mülki amirlerce yıkım faaliyeti gerçekleştirilir. Burada kanunsal olarak kesinleşmiş bir hüküm bulunuyorsa maliklerin buna bir itiraz süreci söz konusu değildir. Geri dönüşüm sürecinin başlangıç aşamasında risk raporu verildiği andan itibaren sürecin savcılığa ve yargıya yansıdığı unutulmamalıdır. Kamusal olarak işleminin gerçekleştirilmesi şarttır. Herhangi bir şekilde itirazı bulunan kişilerin mahkeme ile yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Özellikle beklenen büyük İstanbul depremine yaklaştığımızın söylendiği günlerde, kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanarak depreme dayanıklı olmayan binalarımızı yenilemek, kendimizin ve sevdiklerimizin hayatını korumak için yapılabilecek en doğru işlerden biri olacaktır.

Umarım yazımı faydalı ve bilgilendirici bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz, teşekkür olarak sizden yazımı paylaşmanızı ve daha çok kişiye ulaşmasında yardımcı olmanızı rica ediyorum.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir